นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

                พวกเราชาววังรี รีสอร์ท ตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งเราไม่หยุดนิ่งที่จะรักษ์...อย่างยั่งยืน

 ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เอง

  • ส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและเมนูเพื่อสุขภาพ
  • ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์
  • ใช้หลอดไฟแบบประหยัด
  • ใช้ระบบการควบคุมการไหลของน้ำทั้งก๊อกและฝักบัว
  • ใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ
  • คัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เช่น ตลับหมึก ถ่านไฟฉาย กระดาษ ขวดพลาสติก
 1204
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์