สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

  • 1. อ่างเก็บน้ำทรายทอง (1.5 km.) อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีน้ำตลอดทั้งปี สามารถชมความงามของภูเขารอบๆ ได้จากแนวสันเขื่อน
  • 2. อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ (4 km.) อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแต่ใหญ่กว่าอ่างเก็บน้ำทรายทอง สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่มากกว่า มีน้ำตลอดทั้งปี มีถนนดินรอบอ่าง ทิวทัศน์สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพและชมพระอาทิตย์ ทั้งยังเป็นเส้นทางยอดฮิตของนักปั่นและนักวิ่งอีกด้วย
  • 3. ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ๑ (นครนายก) (5 km.) สัตว์ป่าที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ส่วนมากเป็นสัตว์ของกลางที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี มีสัตว์หลากหลายชนิด เช่น เสือ ลิง หมี เต่า นกนานาพันธุ์ ฯลฯ สัตว์เหล่านี้จะถูกอภิบาลไว้ที่ศูนย์ฯ ก่อนจะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากประสงค์จะทำกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ก็สามารถทำได้
  • 4. วัดเขาทุเรียน (10 km.) วัดเขาทุเรียนหรือวัดสีชมพู โบสถ์หลังเก่ามีอายุกว่า 200 ปี หลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์ จึงได้มีการทาสีชมพูสดใส ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังโด่งดังในเรื่องของห้องสุขา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสุดยอดส้วมแห่งปี 2552
  • 5. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (12 km.) เปิดบริการด้านการท่องเที่ยวแก่ประชนชนทั่วไปตั้งแต่ปี 2543 มีกิจกรรมหลากหลายประเภท เช่น ยิงปืน ยิงธนู โดดหอ โรยตัว ฯลฯ รวมทั้งฐานทดสอบต่างๆ ที่มีบุคลากรทางหทารเป็นผู้ควบคุมดูแล
  • 6. อุทยานพระพิฆเณศวร (13 km.) ภายในอุทยานมีพระพิฆเณศวรองค์ใหญ่ 2 ปางตั้งอยู่ นักทองเที่ยวนิยมมาสักการะบูชา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญๆ บริเวณภายนอกวัดมีชาวบ้านนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายหลากหลายชนิด
  • 7. น้ำตกสาริกา (20 km.) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตกสาริกาจัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สายน้ำไหลตกจากหน้าผาลงมาเป็นทอดๆ ทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำ สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำไม่ลึก แต่จะเล่นน้ำได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากฤดูแล้งจะไม่มีน้ำ
  • 8. อุทยานวังตะไคร้ (24 km.) บนเนื้อที่ 1,400 ไร่ ตกแต่งด้วยไม้ดอก-ไม้ประดับนานาพันธุ์ มีลำธารน้ำขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ ภายในมีถนนที่นำรถเข้าชมโดยรอบได้ คิดค่าเข้าชมคันละ 150 บาท
  • 9. น้ำตกนางรอง (25 km.) เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีแอ่งน้ำน้อย-ใหญ่มากมาย ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกลงเล่นน้ำได้หลายจุด ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ค่าเข้าชมรถนั่งส่วนบุคคลคันละ 50 บาท รถตู้คันละ 100 บาท
  • 10. เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถชมวิวหรือเช่ารถกอล์ฟขับชมบนสันเขื่อน สำหรับท่านที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ มีมุม Selfie อยู่รอบๆ ทั้งวิวเขื่อนฯ ภูเขา และดอกไม้
สถานที่ชุมชน

1.ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังรี

2. ท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดคีรีวัน

3. ท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดฝั่งคลอง

4. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบุ่งเข้

5. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งกระโปง

6. ขุนด่าน

7. ขุนด่านปราการชล

8. นางรอง

9. มาฆบูชา

9. มาฆบูชา

10. ห้วยปรือ

11. สาริกา

 3346
Visitor
Create a website for free Online Stores